dấu hiệu mang thai bé trai

Dấu hiệu sanh con trai

Dấu hiệu mang thai bé trai – muôn kiểu nhận biết cho mẹ bầu

1. Bụng bầu thấp Bụng bầu thấp với chiếc bụng to và hơi chèn ngang ở dưới bụng được cho rằng là dấu hiệu mang thai bé trai.Đây là một trong những dấu hiệu được nhiều người cho rằng bạn mang thai bé trai. Tuy nhiên, trên thực tế thì chưa có một bằng chứng […]